Прозорість та інформаційна відкритість

На виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту» Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка інформує, що станом на 01.07.2024 року:
- Інформація про гімназію в ІСУО
- установчі та нормативні документи;
договори;
- ліцензії на провадження освітньої діяльності;
структура та органи управління закладу освіти;
- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
-
результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для закладів загальної середньої освіти, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників Класичною гімназією при ЛНУ ім. І. Франка
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти) - не закріплена;
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - у гімназії навчається 470 учнів у 15 класах;
мова (мови) освітнього процесу - українська; основна іноземна мова - англійська, друга іноземна мова - німецька або польська;
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) - не проводиться;
наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання - відсутні;
результати моніторингу якості освіти;
річний звіт про діяльність закладу освіти;
прийом до закладу освіти;
- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами - відсутні;
перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (оновлюються) - не надаються;
правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів;
- інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.