Додатки до Наказу №45


Пропоновані розділи до "Правил поведінки здобувача освіти"


Оцінювання здобувачів освіти