У Гімназії працює 46 педагогів:

28 вчителів "Вищої" кваліфікаційної категорії. Серед них 8 мають звання "Старший вчитель", 14 - звання "Вчитель-методист".

Шестеро педагогів мають відзнаки Міністерства освіти та науки України, з них двоє є "Відмінниками освіти України" та нагороджені нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України "Василь Сухомлинський".

Двоє вчителів - спеціалісти І-ї категорії, четверо вчителів - спеціалісти ІІ-ї категорії та шестеро вчителів мають кваліфікаційну категорію "Спеціаліст".

8 вчителів переможці конкурсу "Успішний вчитель". Один вчитель - двічі переможець цього конкурсу.


У Гімназії працюють методичні комісії:

- учителів-словесників (методична проблема “Компетентнісне вивчення предметів гуманітарного циклу, як засіб виховання всебічно розвиненої особистості”);

- учителів іноземних мов (методична проблемаІнноваційна концепція вивчення іноземних мов як фактор формування соціокультурних компетенцій на шляху до Європейського та світового простору”);

- учителів природничих наук: математики, фізики, хімії, біології, інформатики (методична проблема “Творчі підходи до викладання природничих предметів в умовах гуманітарної гімназії”);

учителів предметів суспільного циклу (історія, право, географія) (методична проблема Інноваційні технології, як методика розвитку творчих здібностей учнів”);

учителів предметів естетично-оздоровчого циклу (методична проблема “Викладання предметів художньо-естетичного циклу в контексті компетентнісного підходу до навчального процесу”).