Благодійна допомога

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Класична гімназія співпрацює з:

1. Львівським національним університетом імені Івана Франка.
      Угода про співпрацю КГ з ЛНУ

2. Благодійним фондом «Майбуття», створеним для підтримки діяльності Гімназії.
      Договір про співпрацю КГ з БО БФ МайбуттяПрограма БО БФ Майбуття.
    
2.1.  2022 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2022 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 131 434,28 грн. (Сто тридцять одна тисяча чотириста тридцять чотири грн. 28 коп.).
             Надходження натуральної форми в 2022 р.

2.2. 2021 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2021 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 767 984,88 грн. (Сімсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 88 коп.).

2.3. 2020 рік. Безповоротної фінансової допомоги Класичній гімназії БФ «Майбуття» надано не було.

2.4. 2019 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2019 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 470 629,38 грн. (Чотириста сімдесят тисяч шістсот двадцять дев’ять грн. 38 коп.).

2.5. 2018 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2018 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 364 198,72 грн. (Триста шістдесят чотири тисячі сто дев’яносто вісім грн. 72 коп.).

2.6. 2017 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2017 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 177 112,22 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сто дванадцять грн. 22 коп.).

3. Інші джерела надходжень.
3.1 2022 рік. Безповоротна фінансова допомога Класичній гімназії надана - ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» - 96 085,00 грн.; Благодійна установа «Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» - 5 663,01 грн., Благодійний фонд «Вільних та небайдужих» - 13 555,00 грн., а також пожертви батьків у сумі - 7 734,00 грн.
Разом - 123 037,01 грн.