Благодійна допомога

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Класична гімназія співпрацює з:

1. Львівським національним університетом імені Івана Франка.
      Угода про співпрацю КГ з ЛНУ

2. Благодійним фондом «Майбуття», створеним для підтримки діяльності Гімназії.
      Договір про співпрацю КГ з БО БФ МайбуттяПрограма БО БФ Майбуття.
    
2.1. 2021 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2021 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 767 984,88 грн. (Сімсот шістдесят сім тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 88 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий обсяг роботи.
             Надходження натуральної форми в 2021 р. 

2.2. 2020 рік. Безповоротної фінансової допомоги Класичній гімназії БФ «Майбуття» надано не було.

2.3. 2019 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2019 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 470 629,38 грн. (Чотириста сімдесят тисяч шістсот двадцять дев’ять грн. 38 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий обсяг роботи.
             Надходження натуральної форми в 2019 р.

2.4. 2018 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2018 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 364 198,72 грн. (Триста шістдесят чотири тисячі сто дев’яносто вісім грн. 72 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий обсяг роботи.
             Надходження натуральної форми за 2018 р.

2.5. 2017 рік. Згідно з угодою про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття», Фондом у 2017 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 177 112,22 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сто дванадцять грн. 22 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий обсяг роботи.
             Інформація про отриману благодійну допомогу у 2017 р.
             Надходження натуральної форми у квітні 2017 р.
             Надходження натуральної форми у жовтні 2017 р.
             Довідка натуральна форма 2017 р.