У Гімназії працює 43 педагоги:

28 вчителів "Вищої" кваліфікаційної категорії. Серед них 8 мають звання "Старший вчитель", 14 - звання "Вчитель-методист" і двоє вчителів мають звання "Відмінник освіти України" 

Шестеро педагогів нагороджені Грамотою Верховної Ради України.

Один вчитель нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "Василь Сухомлинський".

П'ятеро вчителів - спеціалісти І-ої категорії, двоє вчителів - спеціалісти ІІ-ої категорії і вісім вчителів мають кваліфікаційну категорію "Спеціаліст".

Вісім вчителів Гімназії стали переможцями програми "Успішний педагог".

У Гімназії працюють методичні комісії:

  • учителів-словесників (методична проблема  “Компетентнісне вивчення предметів гуманітарного циклу, як засіб виховання всебічно розвиненої особистості”);
  • учителів іноземних мов (методична проблема “Інноваційна концепція вивчення іноземних мов як фактор формування соціокультурних компетенцій на шляху до Європейського та світового простору”) ;
  • учителів природничих наук: математики, фізики, хімії, біології, інформатики (методична проблема “Творчі підходи до викладання природничих предметів в умовах гуманітарної гімназії”);
  • учителів предметів суспільного циклу (історія, право, географія) (методична проблема “Інноваційні технології, як методика розвитку творчих здібностей учнів”);
  • вчителів предметів естетично-оздоровчого циклу (методична проблема “Викладання предметів художньо-естетичного циклу в контексті компетентнісного підходу до навчального процесу”).