Механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує!

20.05.2020

Здібних до математики учнів 10-11 класів запрошуємо на спеціальність 113 – прикладна математика (спеціалізація “Математичне моделювання та комп’ютерна механіка”), форма навчання – денна, освітній рівень – бакалавр.

Як свідчить досвід попередніх років, для вступу на бюджет на дану спеціальність достатньо мати конкурсний бал не нижче 172 та зазначити 1 пріоритет.

Після закінчення бакалаврату можна продовжити навчання в магістратурі за цією ж спеціальністю на денній або заочній формі навчання.


Інші новини