Співпраця із БФ "Майбуття"

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Класична гімназія співпрацює з:
  1. Львівським національним університетом імені Івана Франка;
  2. Благодійним фондом «Майбуття», створеним для підтримки діяльності Гімназії. Договір про співпрацю КГ з БО БФ МайбуттяПрограма БО БФ Майбуття.
    - 2019 рік. Згідно угоди про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття» Фондом за 2019 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 470 629,38 грн. (Чотириста сімдесят тисяч шістсот двадцять дев’ять грн. 38 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий об’єм роботи.
    - 2018 рік. Згідно угоди про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття» Фондом за 2018 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 364 198,72 грн. (Триста шістдесят чотири тисячі сто дев’яносто вісім грн. 72 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий об’єм роботи.
    - 2017 рік. Згідно угоди про співпрацю між Класичною гімназією та БФ «Майбуття» Фондом за 2017 р. було передано безповоротну фінансову допомогу в сумі 177 112,22 грн. (Сто сімдесят сім тисяч сто дванадцять грн. 22 коп.). Для виплати одноразової допомоги та доплати вчителям гімназії за додатковий об’єм роботи.